Cenníky

Bannerová reklamá

Bannerová reklama na pravej strane s preklikom na Vašu webovú stránku. Pri pravidelnej reklame zľava. 

Public Relations (PR) reklama

Napíšeme o Vás článok, ktorý zverejníme na úvodnej stránke alebo v inzerátoch. Pri pravideľnom zadávaní reklamy zľava.