Právne podmienky inzerovania

Všeobecné podmienky inzercie DJBURZA.sk

 

 • Prevádzkovateľ portálu djburza.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 • Údaje o používateľoch djurza.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona.
 • Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu djburza.sk bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na občasné rozoslanie newslettera, alebo iného informačného alebo propagačného e-mailu

 

Zrušenie registrácie:

 • Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu.
 • Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).

 

Zakázané je:

 • Vkladať inzeráty, ktoré porušujú zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii, ktorej dáme podklady pre pátranie po páchateľovi.
 • Vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním.
 • Vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho (napr. poslať zálohu vopred, "phishing" ...).
 • Všetky informácie ohľadne inzerátu musia byť dostupné priamo z textu inzerátu, je zakázané zadávať inzeráty typu "pre viac informácií píšte na e-mail.
 • Odstraňovať alebo zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile užívateľa (napr. vymyslené alebo nejestvujúce tel.číslo), dané prístupy budú bez upozornenia zmazané.
 • Vkladať inzeráty do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty sú mazané (prípadne presunuté administrátorom).
 • Vkladať inzeráty uvedené s nereálnou cenou, alebo s uvedením "cena dohodou", tieto inzeráty budú mazané.
 • Vkladať do inzerátu reklamné fotky na iný druh tovaru alebo služby a nereálne fotky (zkopírované fotky z iných inzerátov alebo od iných inzerentov), tieto fotky budú následne zmazané.
 • Fotky orámovávať alebo inak zvýrazňovať, čím by sa inzerát jasne odlišoval od ostatných a tým by bol zvýhodnený na úkor ostatných.
 • Mazať a následne pridávať rovnaký inzerát za účelom zobrazovania sa v najnovších ponukách. Toto akceptujeme až po 2-och týždňoch.

Pravidlá inzerovania:

 1. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára v poslednom kroku pridávania inzerátu. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
 2. Inzercia je pre všetkých ZDARMA
 3. Inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Inzerent je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • je povinný inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných inzerentov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
  • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov
 4. Inzerent registráciou na djburza.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) pri svojich ponukách.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré:
  • porušujú vyššie uvedené pravidlá,
  • boli zaradené do nesprávnej kategórie.
 6. V prípade, že inzerciu neoprávnene využíva fyzická alebo právnická osoba na podporu svojej obchodnej činnosti, bude jej konto zablokované proti ďalšiemu využívaniu inzercie a bude teamom djburza.sk kontaktovaná.
 7. Hudobný portál djburza.sk si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.

                                                                                Hudobný portál 
                                                                                    DJBURZA.sk